Ga naar inhoud

Werkgevers in de Sport, NL Sporter en NOC*NSF lanceren beroepssporters.nl 

De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS), NL Sporter en NOC*NSF hebben de website beroepssporters.nl gelanceerd. Beroepssporters.nl richt zich op sporters die inkomen ontvangen uit hun sportbeoefening en op werkgevers in de sport. Op de site is informatie over onderwerpen als inkomen, loopbaan- en opleidingsaanbod, voorbeeldcontracten, specifieke verzekeringen, pensioen gebundeld. Bij de uitwerking van beroepssporters.nl hebben de WOS, NL Sporter en NOC*NSF via intermediair Sport & Zaken ondersteuning gekregen van BMC Advies & Management. Met de lancering van beroepssporters.nl zetten partijen een nieuwe stap voorwaarts in de professionalisering van de arbeidspositie van beroepssporters in Nederland.

 

De website beroepssporters.nl is een initiatief van de WOS, NL Sporter, NOC*NSF, een vertegenwoordiging vanuit de sportbonden, Atletencommissie NOC*NSF en vakcentrale FNV. Deze partijen vormen samen de Overleggroep Arbeidsverhoudingen Beroepssporters (OAB), een overlegplatform dat zich onder voorzitterschap van Sjef van Gennip (voorzitter van de WOS) hard maakt voor de verdere professionalisering van de arbeidsverhoudingen van de beroepssporters in Nederland. Naast de website beroepssporters.nl werken partijen ook aan de ontwikkeling van een arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekering, een pensioenvoorziening en andere sociale zekerheidsaspecten voor beroepssporters.

Partijen zien een belangrijke functie weggelegd voor beroepssporters.nl in de kennisoverdracht en kennisontwikkeling. De site zal zich de komende tijd blijven ontwikkelen en er zal meer kennis verzameld en gedeeld gaan worden.

beroepssporters

NL Sporter directeur Adam Bakker is content met de nieuwe website: “Topsport is een volwaardig beroep en daar hoort een werkklimaat bij waarin het voor topsporters aantrekkelijk is en blijft om te sporten. De website beroepssporters.nl is een belangrijke stap in de professionalisering van de arbeidspositie van beroepssporters. Met beroepssporters.nl is een platform gecreëerd waarmee gewerkt kan worden aan de bewustwording bij sporters en de kennis over arbeidsvoorwaardelijke aspecten wordt vergroot. Doordat er op beroepssporters.nl veel links en doorverwijzingen zijn opgenomen naar relevante partijen en voorzieningen, heeft beroepssporters.nl tegelijkertijd ook een netwerkfunctie gekregen.”

René van den Burg, directeur van de Werkgevers in de Sport (WOS), vervolgt: “Veel informatie over inkomen, pensioen, verzekeringen, loopbaan- en opleidingsaanbod was fragmentarisch en versnipperd beschikbaar. De afgelopen maanden hebben we alles proberen te bundelen. Dat leverde een enorme hoeveelheid informatie op. Via beroepssporters.nl hebben we nu een eerstelijns informatievoorziening gecreëerd voor werkgevers in de sport en beroepssporters. De website verschaft kennis die beide doelgroepen ondersteunt bij de invulling van hun verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De site is een mooie eerste stap, een fundament waarop de komende jaren verder gebouwd kan worden.”

Ter verbetering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland, werken partijen in de OAB aan een ontwikkelagenda voor de komende jaren. Jeroen Bijl, manager topsport bij NOC*NSF: “De ontwikkelagenda zal aansluiten bij de Sportagenda 2016 van NOC*NSF en de sportbonden. Met deze ontwikkelingen maken we goede stappen richting een professioneel topsportklimaat in Nederland, waar topsport als volwaardig vak centraal staat.”


Meer informatie over de ontwikkeling van beroepssporters.nl of de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen van de beroepssporters in Nederland:

Marjolijn Spporenberg, beleidsadviseur van de Werkgevers in de Sport, m.spoorenberg@werkgeversindesport.nl of 06-51780073.

Adam Bakker, directeur NL Sporter, adambakker@kpnmail.nl of 06-57944345.