Ga naar inhoud

Sjoerd Hamburger toegetreden tot bestuur NL Sporter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NL Sporter is roeier Sjoerd Hamburger op voordracht van het Bestuur benoemd tot bestuurslid van de belangenorganisatie voor topsporters. NL Sporter nam afscheid van voorzitter Matthijs Huizing.

Matthijs Huizing was sinds juni 2012 voorzitter van NL Sporter. Inmiddels bekleedt hij als lid van de Tweede Kamer voor de VVD de functie van Woordvoerder Sport, een functie die onverenigbaar is met het voorzitterschap van NL Sporter. Matthijs zal ongetwijfeld nauw betrokken blijven bij NL Sporter.

 

Lees verder

Lotto is er voor de Sport

Lotto staat bekend als het kansspel waar veel geld mee te winnen is. En dat klopt. Maar dat De Lotto 50 jaar geleden werd opgericht door sporters voor sporters, is minder bekend.
lotto_klein

 

Lees verder

Werkgevers in de Sport, NL Sporter en NOC*NSF lanceren beroepssporters.nl 

De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS), NL Sporter en NOC*NSF hebben de website beroepssporters.nl gelanceerd. Beroepssporters.nl richt zich op sporters die inkomen ontvangen uit hun sportbeoefening en op werkgevers in de sport. Op de site is informatie over onderwerpen als inkomen, loopbaan- en opleidingsaanbod, voorbeeldcontracten, specifieke verzekeringen, pensioen gebundeld. Bij de uitwerking van beroepssporters.nl hebben de WOS, NL Sporter en NOC*NSF via intermediair Sport & Zaken ondersteuning gekregen van BMC Advies & Management. Met de lancering van beroepssporters.nl zetten partijen een nieuwe stap voorwaarts in de professionalisering van de arbeidspositie van beroepssporters in Nederland.

 

Lees verder

Gebruik portretrecht

Portretrecht
Het portretrecht is een aan de topsporter exclusief verbonden recht. Een portret is een herkenbare visuele afbeelding van een persoon, waarbij het onverschillig is op welke manier deze afbeelding is gemaakt en vastgelegd. Niet alleen een schilderij, maar ook een vakantiekiekje kan de afbeelding van een portret bevatten.

Gebruik portretrecht
Het is algemeen erkend dat jij als topsporter, omdat jij door jouw sportprestaties bekend bent geworden, een rechtens te beschermen belang hebt bij exclusieve commerciële exploitatie van jouw persoonlijkheid. Jouw eigen belang als sporter zijnde creëert hierbij een eigen recht bij de exclusieve, commerciële exploitatie van jouw naam, persoon en prestaties. Dit recht is een afgeleide van de persoonlijkheidsrechten die niet toestaan dat een ander zonder toestemming gebruik maakt van andermans persoon, persoonlijke kwaliteiten of persoonsgegevens, indien hij de ander onredelijk in zijn belang treft.

 

Lees verder

Enquete Arbeids-verhoudingen Topsport

combinatielogo

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Werkgeversorganisatie in Sport (WOS) in samenwerking met NL Sporter een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland. Dit onderzoek is uitgewerkt in het rapport ‘Een wereld te winnen, Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland’. Het onderzoek geeft inzicht in het huidige terrein van arbeidsverhoudingen rondom beroepssporters.

Dit onderzoek beoogt ook bij te dragen aan het vinden van antwoorden op de vraag hoe we de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland beter kunnen organiseren. Op basis van dit rapport heeft het Ministerie van VWS een ronde tafel sessie georganiseerd en belanghebbende partijen in de sport uitgenodigd om dieper op dit onderwerp in te gaan. Een van de conclusies van deze sessie was dat een overleggroep onder verantwoordelijkheid van de WOS en NL Sporter dient te worden samengesteld, die voor de korte termijn en de lange termijn stappen gaat zetten ter verbetering van de arbeidspositie van de top- en beroepssporters in Nederland.