Ga naar inhoud

Aanpassing inkomenstoets per 1 januari 2016 vanwege vervallen Topsportspaarregeling

Nadat de inkomenstoets met ingang van 1 januari 2014 is gemoderniseerd, wordt de volgende stap gezet: de topsportspaarregeling vervalt. De bedoeling van deze regeling blijft overeind.

Het blijft mogelijk om bij het Fonds een aanvraag te doen om incidentele piekinkomsten vrij te stellen van de inkomenstoets:

·         Het blijft voor stipendiumgebruikers mogelijk om Prijzengeld tot een maximum van € 30.000 bruto per jaar en daarnaast Medaillebonus(sen) van bond of NOC*NSF te ontvangen, zonder dat deze vergoedingen meetellen voor de inkomenstoets van het stipendium.

o   Onder Prijzengeld wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens een onder auspiciën van de Bond of IF georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit prijzengeld moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Vergoedingen ontvangen door de Topsporter voor prestaties tijdens nationale wedstrijden of competities vallen niet onder de definitie van Prijzengeld.

Onder
Medaillebonus wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van NOC*NSF en/of Bond vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens de Olympische of Paralympische Spelen. Deze medaillebonus moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting.

·         Let op: Startgeld en Sponsorgeld zijn met ingang van 1 januari 2016 niet vrijgesteld van de inkomenstoets van het stipendium, omdat dit in de praktijk veelal geen incidentele piekinkomsten betreffen.

·         Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de voorwaarde dat de incidentele piekinkomsten (Prijzengeld en Medaillebonus) moet worden gestort op een geblokkeerde spaarrekening.

o   Het ontvangen Prijzengeld en de Medaillebonus zijn voor de stipendiumgebruiker dus vrij beschikbaar.

o   Voor sporters die in 2016 nog geld op de geblokkeerde spaarrekening hebben staan, valt dit spaargeld vrij.

·         Prijzengeld en Medaillebonus worden met ingang van 1 januari 2016 als definities opgenomen in het Uitkeringsreglement Stipendium. Het Topsportspaarreglement komt te vervallen met ingang van 1 januari.

·         Het toetsinkomen voor het stipendium wordt met ingang van 1 januari 2016 als volgt bepaald:
Verzamelinkomen van de sporter in Box 1 van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, verminderd met Prijzengeld dat in het kalenderjaar is ontvangen tot een totaalbedrag van maximaal € 30.000 bruto per jaar en verminderd met de Medaillebonus die in het kalenderjaar is ontvangen.

·         De aanpassingen worden toegepast met ingang van de inkomenstoets over het jaar 2016.

 Het Uitkeringsreglement Stipendium dat met ingang van 1 januari 2016 geldt is hier te vinden.

Disclaimer

Bovenstaande tekst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het geldende Uitkeringsreglement Stipendium. Lees daarom altijd het reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden over de gevolgen van bovenstaande wijzigingen voor jouw stipendium/inkomenstoets contact op met info@hetfonds.nl. Neem bij inhoudelijke vragen over de wijzingen contact op met athleteservices@nocnsf.nl.

 

 

Tim Jenniskens toegetreden tot bestuur NL Sporter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NL Sporter is hockeyer Tim Jenniskens op voordracht van het Bestuur benoemd tot bestuurslid van de belangenorganisatie voor topsporters. NL Sporter nam afscheid van penningmeester Marijn Angenent.

NL Sporter is verheugd met de komst van oud-international Tim Jenniskens. De speler van HC Bloemendaal won met de nationale ploeg in 2012 zilver op de Olympische Spelen in Londen. Met Bloemendaal werd hij tot 3 keer toe landskampioen en won hij 2 maal de EHL. Jenniskens zal binnen het bestuur van NL Sporter de functie van penningmeester op zich nemen.

Jenniskens (1986) heeft in 2012 aan de UvA zijn master Business Studies afgerond. In datzelfde jaar richtte hij samen met Rogier Hofman de stichting Sport Helpt op. ‘Sport Helpt’ organiseert droomontmoetingen voor ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis met een topsporter van zijn/haar favoriete sport.

Op dit moment helpen meer dan 250 Olympische topsporters mee met het verwezenlijken van droomontmoetingen en zijn zowel de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde alsmede NOC*NSF nauw betrokken bij de stichting.

Begin 2015 heeft Jenniskens het bedrijf Fanbased B.V. opgericht. ‘Fanbased’ verbindt de werelden van onder andere topsport en het bedrijfsleven op unieke wijze, door middel van de overdracht van kennis en vaardigheden, inspiratie en marketing.

Tim Jenniskens: “Het is een bijzondere eer om voor een bestuursfunctie bij NL Sporter gevraagd te worden. Gedurende mijn topsportcarrière heb ik me altijd ingezet om teamgenoten en andere topsporters te ondersteunen waar mogelijk. Uit deze passie om te helpen is ook de stichting Sport Helpt ontstaan. NL Sporter is een belangenvereniging voor topsporters waar ik mij met mijn kennis en ervaring uit de topsport graag voor wil inzetten.”

Guidelines voor ondersteuning Dual Career

In het kader van het player development project van EU Athletes zijn er guidelines opgesteld nav alle input. Met deze guidelines kunnen players associations hun ondersteuning van atleten op het gebied van dual career verbeteren. Dit is een eerste aanzet, doel is om meer kennis uit te blijven wisselen en te leren van de players associations die daarin al veel stappen hebben gezet (zoals Engels rugby, voetbal en cricket en Frans rugby). Kijk hier voor de guidelines: eu-DUAL CARRER-BAT

Jaarinkomenstoets Stipendium en Kostenvergoeding staat voor de deur!

Iedereen die in 2014 een Stipendium en Kostenvergoeding heeft ontvangen is meermaals geïnformeerd over de jaarinkomenstoets. Binnenkort is het dan zover. Dan worden de sporters die gebruik hebben gemaakt van de financiële voorzieningen verzocht vóór 1 april 2015 hun aangifte inkomstenbelasting in te leveren bij het Fonds voor de Topsporter.

2014 is het eerste jaar dat het Fonds kijkt naar het jaarinkomen van de sporter. Bij de aanvraag van een Stipendium en Kostenvergoeding dient een sporter aan te geven welk jaarinkomen hij of zij verwacht te hebben. Op basis van die schatting bepaalt het Fonds of de sporter in aanmerking komt voor financiële voorzieningen. Na afloop van het kalenderjaar vraagt het Fonds de sporters die gebruik hebben gemaakt van de financiële voorzieningen inzicht te geven in het daadwerkelijke jaarinkomen over 2014. Op basis daarvan bepaalt het Fonds definitief of de sporter eventueel te veel ontvangen stipendium en/of kostenvergoeding terug dient te betalen.

Aangifte inkomstenbelasting inleveren vóór 1 april 2015 Voor deze toetsing heeft het Fonds de juiste gegevens nodig, waarbij de sporters vóór 1 april 2015 hun aangifte inkomstenbelasting in moeten dienen bij de Belastingdienst en een kopie van de aangifte in moeten te leveren bij het Fonds. In een later stadium dienen de sporters ook een kopie van hun (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting naar het Fonds te sturen.

Opnieuw stijging aantal zaken bij NL Sporter

NL Sporter, de belangenorganisatie voor topsporters, kende in 2014 opnieuw een forse stijging van het aantal behandelde zaken. Ten opzichte van het jaar ervoor kwamen maar liefst 40% meer vragen bij NL Sporter binnen. De stijging laat zien dat topsport meer dan ooit professionaliseert en vercommercialiseert. De belangen worden steeds groter in een steeds grotere wirwar van (internationale) wetten, regels en richtlijnen. Voor atleten is professionele juridische ondersteuning dan ook essentieel en het is goed om te zien dat een steeds grotere groep topsporters NL Sporter om die ondersteuning vraagt.

De meest opmerkelijke stijging deed zich voor in het aantal zaken over selectieregels. Te vaak nog ontstaat er discussie over het recht op deelname van een sporter, omdat de selectieregels vooraf niet duidelijk zijn. Daarnaast was er een opvallende toename in het aantal vragen van financiële aard. Hoe kom ik aan genoeg inkomsten om mijn sport te kunnen blijven beoefenen, maar ook wat kan ik doen om geld waar ik recht op heb van de wedstrijdorganisatie of mijn club uitbetaald te krijgen? Bij de screening van diverse contracten viel verder op dat sporters nog te vaak toezeggingen doen die ze helemaal niet na kunnen komen.

Sjoerd Hamburger, voorzitter NL Sporter: “Iedere sporter krijgt in toenemende mate te maken met contracten en regels. Van sponsorcontracten tot selectieregels. Veel issues die bij ons terecht komen zijn op te lossen met een goede atleten vertegenwoordiging. Als bonden en sporters vooraf overleggen over opkomende criteria, regels en contracten voorkom je problemen die wij vaak zien ontstaan. Een goede atletencommissie is een verantwoordelijkheid van bonden en sporters. Het komende jaar zullen wij ons dan ook weer hardmaken voor de verbetering van atletenvertegenwoordiging.”

De zaken speelden in zeer uiteenlopende takken van sport. Het hoogste aantal vragen bereikte ons vanuit de schaatssport. Verder viel op het aantal vragen uit de diverse vechtsporten (judo, taekwondo, boksen, karate), watersport en turnen.

Dual career was een belangrijk thema in 2014. NL Sporter heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden op het gebied van een overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters. Komende maanden moet helder worden wat de mogelijkheden zijn en of en zo ja hoe een en ander gefinancierd zou kunnen worden. Een goede transitie van een sportcarrière naar een nieuwe maatschappelijke carrière is iets waar NL Sporter zich hard voor maakt en ook komend jaar zullen wij ons daar voor blijven inzetten.