Ga naar inhoud

Juul Franssen uitgesloten van deelname toernooien

Judo Bond Nederland heeft besloten om judoka Juul Franssen uit te sluiten van deelname aan internationale wedstrijden en trainingsstages met de nationale topsportselectie. Reden is een verschil van inzicht over de te volgen route richting de Olympische Spelen van 2020. De huidige nummer 6 van de wereld, die onlangs nog goud won bij de Grand Slam van Abu Dhabi, kan door het besluit haar sport niet meer op het hoogste niveau uitoefenen. Bovendien heeft NOC*NSF op verzoek van de Judobond de A-status van Franssen beëindigd, waardoor zij geen aanspraak meer kan maken op voorzieningen die haar topsport carrière ondersteunen.

Franssen is het niet eens met het besluit van de bond en wordt daarin gesteund door NL Sporter, de organisatie die opkomt voor de belangen van topsporters. Samen met NL Sporter en advocaat Wil van Megen oriënteert zij zich op dit moment op mogelijke juridische stappen.

Franssen is erg teleurgesteld dat beide partijen er onderling niet uitgekomen zijn en in de manier waarop haar judo carrière buiten haar wil om wordt beëindigd: ”Ik wou alles op alles zetten om er in Tokyo voor Nederland bij te zijn, dat wordt mij nu afgenomen. Daar kan en wil ik me niet bij neerleggen en ik ga dan ook samen met NL Sporter en advocaat Wil van Megen kijken wat de juridische mogelijkheden zijn.”

 

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.  Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport.

Meer informatie over de bereikbaarheid van het Vertrouwenspunt en in welke gevallen je daar terecht kunt vind je hier

 

Record aantal zaken NL Sporter in 2015

NL Sporter blikt terug op 2015 en kijkt vooruit naar 2016

In 2015 heeft NL Sporter een record aantal zaken behandeld! We hebben meer tijd dan ooit besteed aan steeds ingewikkelder zaken en we boeken progressie op een aantal sleutelthema’s. We kijken uit naar 2016 en hopen dat we jullie ook dit jaar weer kunnen helpen en ondersteunen waar mogelijk.

Record aantal zaken in 2015

In 2015 heeft NL Sporter het record aantal van 90 zaken behandeld. Niet zonder reden, de belangen in de topsport worden steeds groter en er is meer behoefte aan onze ondersteuning. Bovendien neemt niet alleen het aantal zaken toe, ook de gemiddelde tijdsbesteding per zaak is fors gestegen. Veel zaken zijn behoorlijk gecompliceerd waardoor veel overleg met sporter/bond/NOC/sponsor nodig is. Feit is wel dat we in bijna alle gevallen tot een voor alle partijen goede oplossing zijn gekomen en dan is het de tijdsbesteding dubbel en dwars waard.

Maar liefst 38 zaken gingen over contracten die sporters moesten tekenen. De vraag aan NL Sporter om arbeidsovereenkomsten te screenen, sponsorovereenkomsten of topsportovereenkomsten met de bond (dit jaar o.a. binnen korfbal, shorttrack, judo, badminton en vrouwen voetbal) was daarmee opvallend hoog. Daarnaast waren er weer veel vragen over selectieregels en over (financiële) ondersteuning voor statussporters, waaronder stipendium. Ook dit jaar kwamen de meeste vragen uit de schaatssport en de judosport.

subJUDO1-superJumbo

 Sjoerd Hamburger, voorzitter NL Sporter: “Iedere sporter krijgt in toenemende mate te maken met contracten en regels. Van sponsorcontracten tot selectieregels. Het is belangrijk dat sporters daarbij goed ondersteund worden en overzicht houden in de wirwar van verplichtingen waar ze zich aan moeten houden. NL Sporter helpt om de topsporters meer duidelijkheid te geven over hun rechten en plichten en hoe dat het beste omschreven kan worden. Ons advies is altijd: laat je contract checken voordat je tekent! Gratis voor alle leden en dé manier om problemen achteraf te voorkomen.”

Naast de inhoudelijke zaken hebben we weer veel werk verzet om belangrijke topsportthema’s onder de aandacht te brengen bij bonden, politiek en andere partijen, zowel in Nederland als in Europa. In Nederland hebben we samen met NOC*NSF grote stappen gemaakt voor een Overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters en hebben we bijgedragen aan de mogelijkheid van een WW uitkering voor sporters. Daarnaast maakt NL Sporter onderdeel uit van de werkgroep Athlete Services van NOC*NSF en zetten wij ons in voor het uitbreiden en professionaliseren van atletenvertegenwoordiging binnen bonden. Zeer positief hierbij is dat een groot aantal bonden ervoor heeft gezorgd dat NL Sporter meer financiële middelen heeft gekregen om ons werk te kunnen doen, enorm waardevol!

NL Sporter kreeg in 2015 een nieuwe penningmeester: hockeyer Tim Jenniskens. Zijn expertise en vaardigheden zijn een mooie toegevoegde waarde voor ons en voor onze leden!

Tim2

Vooruitblik thema’s 2016

Voor NL Sporter komt er weer een uitdagend jaar aan. Zet de stijging van het aantal zaken en de tijdsbesteding per zaak door, welke impact heeft de wijziging van Rule 40 op de commerciële wereld rondom de Olympische Spelen, hoe ziet het financiële topsportlandschap er uit na 2016, gaan we het voor elkaar krijgen dat er een overbruggingsregeling voor topsporters komt? Vragen die we nu niet kunnen beantwoorden maar die voor ons van groot belang zijn. Niet alleen voor ons, maar voor de hele topsport zullen het uitdagende tijden worden. Op sportief gebied, maar  ook op financieel gebied. Wij zijn er klaar voor en willen onze bijdrage leveren aan een fantastisch topsportjaar 2016!

Volg ons ook op Twitter en Facebook! Via

http://www.facebook.com/nlsporter

http://www.twitter.com/nl_sporter

 

Aanpassing inkomenstoets per 1 januari 2016 vanwege vervallen Topsportspaarregeling

Nadat de inkomenstoets met ingang van 1 januari 2014 is gemoderniseerd, wordt de volgende stap gezet: de topsportspaarregeling vervalt. De bedoeling van deze regeling blijft overeind.

Het blijft mogelijk om bij het Fonds een aanvraag te doen om incidentele piekinkomsten vrij te stellen van de inkomenstoets:

·         Het blijft voor stipendiumgebruikers mogelijk om Prijzengeld tot een maximum van € 30.000 bruto per jaar en daarnaast Medaillebonus(sen) van bond of NOC*NSF te ontvangen, zonder dat deze vergoedingen meetellen voor de inkomenstoets van het stipendium.

o   Onder Prijzengeld wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens een onder auspiciën van de Bond of IF georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit prijzengeld moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Vergoedingen ontvangen door de Topsporter voor prestaties tijdens nationale wedstrijden of competities vallen niet onder de definitie van Prijzengeld.

Onder
Medaillebonus wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van NOC*NSF en/of Bond vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens de Olympische of Paralympische Spelen. Deze medaillebonus moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting.

·         Let op: Startgeld en Sponsorgeld zijn met ingang van 1 januari 2016 niet vrijgesteld van de inkomenstoets van het stipendium, omdat dit in de praktijk veelal geen incidentele piekinkomsten betreffen.

·         Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de voorwaarde dat de incidentele piekinkomsten (Prijzengeld en Medaillebonus) moet worden gestort op een geblokkeerde spaarrekening.

o   Het ontvangen Prijzengeld en de Medaillebonus zijn voor de stipendiumgebruiker dus vrij beschikbaar.

o   Voor sporters die in 2016 nog geld op de geblokkeerde spaarrekening hebben staan, valt dit spaargeld vrij.

·         Prijzengeld en Medaillebonus worden met ingang van 1 januari 2016 als definities opgenomen in het Uitkeringsreglement Stipendium. Het Topsportspaarreglement komt te vervallen met ingang van 1 januari.

·         Het toetsinkomen voor het stipendium wordt met ingang van 1 januari 2016 als volgt bepaald:
Verzamelinkomen van de sporter in Box 1 van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, verminderd met Prijzengeld dat in het kalenderjaar is ontvangen tot een totaalbedrag van maximaal € 30.000 bruto per jaar en verminderd met de Medaillebonus die in het kalenderjaar is ontvangen.

·         De aanpassingen worden toegepast met ingang van de inkomenstoets over het jaar 2016.

 Het Uitkeringsreglement Stipendium dat met ingang van 1 januari 2016 geldt is hier te vinden.

Disclaimer

Bovenstaande tekst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het geldende Uitkeringsreglement Stipendium. Lees daarom altijd het reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden over de gevolgen van bovenstaande wijzigingen voor jouw stipendium/inkomenstoets contact op met info@hetfonds.nl. Neem bij inhoudelijke vragen over de wijzingen contact op met athleteservices@nocnsf.nl.

 

 

Tim Jenniskens toegetreden tot bestuur NL Sporter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NL Sporter is hockeyer Tim Jenniskens op voordracht van het Bestuur benoemd tot bestuurslid van de belangenorganisatie voor topsporters. NL Sporter nam afscheid van penningmeester Marijn Angenent.

NL Sporter is verheugd met de komst van oud-international Tim Jenniskens. De speler van HC Bloemendaal won met de nationale ploeg in 2012 zilver op de Olympische Spelen in Londen. Met Bloemendaal werd hij tot 3 keer toe landskampioen en won hij 2 maal de EHL. Jenniskens zal binnen het bestuur van NL Sporter de functie van penningmeester op zich nemen.

Jenniskens (1986) heeft in 2012 aan de UvA zijn master Business Studies afgerond. In datzelfde jaar richtte hij samen met Rogier Hofman de stichting Sport Helpt op. ‘Sport Helpt’ organiseert droomontmoetingen voor ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis met een topsporter van zijn/haar favoriete sport.

Op dit moment helpen meer dan 250 Olympische topsporters mee met het verwezenlijken van droomontmoetingen en zijn zowel de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde alsmede NOC*NSF nauw betrokken bij de stichting.

Begin 2015 heeft Jenniskens het bedrijf Fanbased B.V. opgericht. ‘Fanbased’ verbindt de werelden van onder andere topsport en het bedrijfsleven op unieke wijze, door middel van de overdracht van kennis en vaardigheden, inspiratie en marketing.

Tim Jenniskens: “Het is een bijzondere eer om voor een bestuursfunctie bij NL Sporter gevraagd te worden. Gedurende mijn topsportcarrière heb ik me altijd ingezet om teamgenoten en andere topsporters te ondersteunen waar mogelijk. Uit deze passie om te helpen is ook de stichting Sport Helpt ontstaan. NL Sporter is een belangenvereniging voor topsporters waar ik mij met mijn kennis en ervaring uit de topsport graag voor wil inzetten.”