Ga naar inhoud

Onze diensten

NL Sporter is het loket voor een groot aantal vragen van niet sporttechnische aard waar je als topsporter mee te maken kan krijgen. Met ruime ervaring op het gebied van sportjuridische zaken en met behulp van mensen in ons zeer uitgebreide netwerk, bieden we ondersteuning bij vraagstukken waar je als sporter zelf niet uitkomt of waarbij je graag hulp krijgt.

Onze voornaamste aandachtsgebieden zijn:

  • Contractbegeleiding
  • Loopbaanbegeleiding
  • Individuele juridische begeleiding en – advisering
  • Bemiddeling bij (dreigende) conflicten tussen (top)sporters en sponsors, werkgevers, bonden, overheidsinstanties etc.
  • Belangenbehartiging richting politiek, NOC*NSF, federaties en de diverse sportbonden.

Naast deze activiteiten signaleert NL Sporter zelf ook (dreigende) knelpunten en onderneemt hierop actie. In overleg met sportbonden, Olympische netwerken, werkgevers, NOC*NSF, clubs, Dopingautoriteit en/of vele andere organisaties, proberen we eventuele obstakels weg te nemen en zodoende de weg naar de ultieme sportprestatie te verbeteren. 

NL Sporter beschikt over veel ervaring in het begeleiden en adviseren van topsporters. Bovendien heeft de organisatie een zeer uitgebreid netwerk van specialisten, die vaak tegen gereduceerde tarieven hun diensten beschikbaar stellen aan de topsport. De hoge mate van kennis en ervaring die binnen deze groep mensen aanwezig is, biedt ons de mogelijkheid om op een zeer breed terrein onze diensten aan te bieden. 

Onafhankelijk individueel advies

Juridisch advies, hulp en/of begeleiding 
Advies en begeleiding bij het aangaan en afsluiten van sponsor- of arbeidscontracten binnen de sport. NL Sporter geeft een onafhankelijk oordeel over contracten en geeft aan waar je als topsporter vooral op moet letten. NL Sporter kan je als topsporter ook begeleiden bij het onderhandelen over de inhoud van een contract. 
Juridisch advies bij gebruik portretrecht (foto, naam, etc.), met name als dit gebeurt zonder toestemming. 
Hulp bij interpretatie van (bonds)reglementen, selectiecriteria en het ondertekenen van bondsovereenkomsten 
Advies bij overschrijving naar nieuwe club/vereniging 

Bemiddeling 
Bij (dreigende) conflicten tussen sporter en sponsor, werkgever, bond, overheid, school, adviseur, etc. 
Bij het afsluiten van arbeids- en sponsorcontracten 
Bij onenigheid over/niet betalen van prijzen- en startgelden 

Juridische bijstand 
Bij arbeidsrechtelijke geschillen 
In arbitragezaken 
Bij (tucht)rechtelijke procedure 

Collectieve belangenbehartiging

Collectieve diensten 
Bemiddeling bij (dreigende) conflicten tussen groepen sporters/teams en sponsor, bond, trainer, overheid, adviseur, etc. 

Vertegenwoordiging 
Bij het afsluiten van collectieve arbeids- en sponsorcontracten tussen teams en bonden, sponsors, etc. 
Bij onderhandelingen over prijzen-, startgelden, etc. 

Algemene collectieve onderwerpen 
Adviseren van de Olympische sporters tav de Olympische overeenkomst van NOC*NSF  Het creëren van een overbruggingsvoorziening voor topsporters na hun actieve carrière 
Het ontwikkelen van collectieve verzekering voor groepen sporters 
Helderheid krijgen over gunstige ziektekostenverzekeringen per groep sporters 

Secties
Voor verschillende sporttakken heeft NL Sporter aparte secties in het leven geroepen. De schaatssectie en de Basketbalsectie zijn daarvan een voorbeeld. Op die manier kan voor een specifieke groep van sporters worden opgekomen als het gaat om collectieve belangen. De sporters zelf kunnen dan aangeven welke zaken voor hen van belang zijn en waar aandacht aan moet worden besteed.