Ga naar inhoud

Nieuwsbrief Oktober 2007

Nr. 19. Oktober 2007 – 6e jaargang

WK’s bij o.a. Zeilen, Judo, Atletiek, Roeien en Turnen; de afgelopen tijd stond weer bol van deze en andere grote sportevenementen. Ook de komende periode blijft er van alles op sportgebied te beleven. Veel toernooien en wedstrijden worden daarbij nu al aangegrepen om een gooi te doen naar nominatie/kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Ook in deze Nieuwsbrief wordt al even stilgestaan bij zaken die met de Spelen samenhangen. 

Binnenkort gaan ook weer de wintersporten in volle vaart van start. Zo staan in oktober de opening van het schaatsseizoen en het WB-circuit voor de snowboarders op het programma. In deze Nieuwsbrief daarom een update over de Schaatssectie van NL Sporter. 

Verder: NL Sporter gaat internationaal en uiteraard ook weer een aantal opmerkelijke zaken. 
EEN GREEP UIT DE ZAKEN

NL Sporter heeft de afgelopen tijd diverse sporters bijgestaan in een conflict met hun sportbond. Onduidelijke selectiecriteria en onjuiste hantering van kwalificatieprocedures leiden in veel gevallen tot het onterecht uitsluiten van sporters van deelname aan evenementen. Met juridische ondersteuning van NL Sporter werd bij de kanobond met succes een klacht ingediend. Helaas blijven veel bonden nog te vaak stug vasthouden aan ondeugdelijk beleid. Als vuistregel geldt: sportbonden zijn in principe vrij hun eigen (selectie-)beleid te bepalen, maar ze mogen niet van de vastgestelde procedures afwijken. Het is dan ook zaak de hantering van deze regels kritisch tegen het licht te blijven houden! 

Ook de afgelopen periode zijn weer diverse bekende sporters ongevraagd en zonder toestemming gebruikt in advertenties en bij andere openbaarmakingen. Dit misbruik van het portretrecht blijft een terugkerend probleem, waarbij de belangen van de sporter al dan niet doelbewust worden geschaad. NL Sporter treedt in dergelijke gevallen namens de sporter op om rectificatie dan wel compensatie te verlangen. 

Diverse contracten zijn door ons weer beoordeeld, waarbij vooral wordt gelet op een juiste balans in rechten en plichten van de sporters. Of het nu gaat om een Ambassadeurscontract in aanloop naar de Olympische Spelen, een arbeidscontract of een sponsorovereenkomst, in alle gevallen moeten de verplichtingen die de sporter aangaat in verhouding staan tot wat deze daarvoor ontvangt. Ook moet erop worden gelet dat overeenkomsten niet in strijd komen met eerder door de sporters afgesloten contracten. 

Helaas kan het voorkomen dat de samenwerking tussen sporters onderling niet langer blijkt te werken. Omdat de communicatie bij dergelijke conflicten vaak niet meer rechtstreeks mogelijk is, kan NL Sporter als onafhankelijke bemiddelaar optreden en partijen adviseren. 


NL SPORTER RICHT EUROPESE VAKBOND OP 

Onlangs is EU Athletes opgericht, een belangen organisatie voor topsporters in Europa. NL Sporter is een van de oprichters en 2 bestuursleden, Frederieke Leeflang en Yves Kummer, zitten in het bestuur. Steeds meer wetgeving komt bij de Europese Unie vandaan. EU Athletes heeft als doel om de belangen van topsporters richting de Europese Unie te behartigen. 

Daarnaast is kennisuitwisseling (leren van elkaar) een belangrijke reden van de oprichting. Het blijkt dat veel sporters in de verschillende landen dezelfde problemen hebben. Denk hierbij aan: steeds meer contracten tussen sporters en sportorganisaties, de portretrechten van sporters, belasting van sporters, bescherming van eigen talent en bijv. de rechten van sporters bij dopingvraagstukken. In september 2007 zijn wij al bijeengekomen om met de Europese Commissie en onderling te praten over de Europese regelgeving. In maart 2008 wordt in Amsterdam een congres georganiseerd over bovengenoemde onderwerpen. 


SCHAATSSECTIE: STAND VAN ZAKEN 

Het beleid van NL Sporter om topsporters niet alleen op individueel niveau maar ook als collectief bij te staan, werpt zijn vruchten af. Vorig jaar is, mede op initiatief van de schaatsers zelf, de NL Sporter Schaatssectie opgericht. 
In de afgelopen maanden is geïnventariseerd waarmee NL Sporter de schaatsers kan helpen. Daarop heeft inmiddels met succes de eerste actie plaatsgevonden: ten behoeve van de Schaatssectie is een overeenkomst gesloten met Aegon. Het betreft een levensloop regeling voor alle schaatsers die lid zijn van NL Sporter, tegen voorwaarden die even gunstig zijn als die van de grootste Nederlandse bedrijven. Iets wat onmogelijk zou zijn zonder de collectieve vertegenwoordiging door NL Sporter. 

OLYMPISCHE OVEREENKOMST NOC*NSF

Net als in voorgaande jaren, is NL Sporter ook deze Olympische cyclus weer als adviseur betrokken geweest bij de totstandkoming van de Olympische Overeenkomst van NOC*NSF. Sporters die deelnemen aan de Spelen in Beijing 2008, worden geacht deze overeenkomst te tekenen. 

De Beijing overeenkomst is ten opzichte van de Turijn overeenkomst op een aantal punten verder verbeterd. NOC*NSF heeft evenals voor Turijn een brochure gemaakt waarin zij een toelichting verstrekt op de overeenkomst. Deze brochure is ook te vinden op de website van NOC*NSF en wij adviseren iedere sporter deze brochure goed door te lezen en ook aan sponsors en dergelijke te overhandigen. 

De gesprekken en communicatie met NOC*NSF omtrent de Beijing overeenkomst hebben zich in een zakelijke en professionele sfeer afgespeeld en hebben geleid tot een aantal aanpassingen. 

NL Sporter is dan ook van mening dat het gehele proces rondom de Beijing overeenkomst een positieve bijdrage heeft geleverd heeft aan de Olympische sport. 

MODELOVEREENKOMST BOND – ATLEET

Behalve bij de totstandkoming van de Olympische overeenkomst, is NL Sporter door NOC*NSF ook betrokken bij de Modelovereenkomst Bond – Atleet. Steeds meer sportbonden zien het belang ervan in goede afspraken te maken met hun topsporters in de zgn. Topsporterovereenkomst. Helaas blijkt nog te vaak dat deze overeenkomsten vooral eenzijdig het belang van de bond dienen en daarbij voorbijgaan aan de toenemende belangen van de sporter. 

Om de bonden te helpen meer evenwichtiger afspraken te maken met de sporters, heeft NOC*NSF een Modelovereenkomst opgesteld. Namens de sporters heeft NL Sporter samen met de NOC*NSF Atletencommissie daarbij geadviseerd en het Model van commentaar voorzien. 

Let op!
Zoals het woord al zegt gaat het om een Model. Dat betekent dat toepassing ervan niet per definitie akkoord is voor iedere tak van sport! Het Model zal eerst bondsspecifiek moeten worden gemaakt en rekening moeten houden met de betreffende sporters. Zorg er als sporter voor dat je de overeenkomst die je krijgt van je bond goed bekijkt of laat bekijken voordat je tekent. Bij voorkeur vraag je advies aan een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld NL Sporter. 

Heb je vragen en/of hulp nodig, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Je kunt ons telefonisch bereiken op 023 – 55 46 990 of email hetteke@nlsporter.nl