Ga naar inhoud

Nieuwsbrief juli 2006

Nr.16 – juli 2006 – 5e jaargang 

Welke sporter droomt niet van het winnen van (Olympische) medailles? Zeker als ook nog eens blijkt dat daar een aardige bonus aan vastzit. Helaas voor de sporter vindt de fiscus zo’n bonus ook wel interessant. In deze Nieuwsbrief  meer informatie over de belastbaarheid van zo’n financieel extraatje.
Om te beginnen een kijkje in de keuken bij Jesse Mahieu, hockeyinternational en stagiair bij NL Sporter. Verder natuurlijk ook weer een greep uit de zaken die NL Sporter behandeld heeft en aandacht voor de Dag van Respect, die in het teken staat van Sport.
 

 


STAGE BIJ NL SPORTER: JESSE MAHIEU
 
Sinds maart dit jaar loopt hockeyinternational Jesse Mahieu (27) stage bij NL Sporter. Vanuit zijn studie sociologie doet hij onderzoek naar de maatschappelijke carriere van topsporters.  
Zo stelt hij vragen als: is het mogelijk om sport en opleiding te combineren? Gaan sporters tegenwoordig langer door met hun sport? Hoe zien de topsporters van nu een overgang van hun sportieve naar een maatschappelijke loopbaan? Om antwoord te krijgen op zulke vragen wordt onder alle leden van NL Sporter en alle overige A-, B-, en High Potential sporters een enquete gehouden. De resultaten van deze enquete zullen binnenkort worden gepresenteerd. Uiteraard worden jullie ook via de Nieuwsbrief van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 
Zelf is Jesse als speler van Amsterdam en Oranje bijna full time met zijn sport bezig. Toch weet hij dit met een universitaire studie te combineren. Jesse: “Tuurlijk is het lastig om intensief met zowel een opleiding als met topsport bezig te zijn. Maar ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn om die twee dingen te combineren. En uiteindelijk heb je er zelf alleen maar baat bij als je ergens op terug kan vallen als je stopt met je sport.” 

EEN GREEP UIT DE ZAKEN

Wederom is voor een sporter een fikse schadevergoeding bedongen vanwege een inbreuk op diens portretrecht. Ditmaal werden zowel de foto als naam zonder toestemming in een felicitatieadvertentie  gebruikt. Hoe goed de bedoelingen soms ook lijken te zijn: het commerciële gebruik van de naam of afbeelding van een bekende sporter moet altijd van tevoren door de sporter zelf worden toegestaan. 

De advocaat van NL Sporter, mr W. van Megen, gaat namens Karen Kronemeijer in hoger beroep tegen de schorsing van 2 jaar die haar door de squashbond is opgelegd wegens het gebruik van doping.  

Diverse NL Sporters in het buitenland, waaronder Spanje, Duitsland en Denemarken hebben contractueel advies ingewonnen bij clubtransfers. 

Voor verschillende sporters, waaronder diverse zeilers, turners en skiers, heeft NL Sporter contracten beoordeeld. Wat onder meer opviel: het opnemen van een terugbetalingsregeling door een sportbond in de topsporterovereenkomst. Stapt een sporter eerder uit het geboden programma, dan zou daar een ‘schadevergoeding’ voor de bond tegenover moeten staan. 

Niet altijd zijn selectiecriteria even duidelijk en niet altijd worden de selectieprocedures door een sportbond even goed gevolgd: door tussenkomst van NL Sporter kon een turner die deelname aan het NK was ontzegd, alsnog aan het deelnemersveld worden toegevoegd. 

Het afsluiten van meerdere (sponsor)contracten kan nog wel eens tot gevolg hebben dat belangen met elkaar gaan botsen. In zo’n geval bemiddelt NL Sporter namens de sporter, in dit geval schaatser, en kunnen indien nodig juridische maatregelen worden genomen. 

NL Sporter heeft bemiddeld in diverse conflictsituaties, waaronder geschillen met vorige clubs, (ex)-trainers, een probleem met een onwillige opleiding en in een klachtprocedure tegen een sporter bij NOC*NSF. 

SPORTHELDEN GEZOCHT VOOR GASTLES OVER RESPECT!
  
Op donderdag 5 oktober 2006 vindt de eerste Dag van Respect plaats. De Dag van Respect is een jaarlijks terugkerende dag, waarop scholieren wordt gevraagd zich een hele dag actief bezig te houden met het onderwerp Respect. Ieder jaar heeft een ander thema. Dit jaar is gekozen voor het thema Respect en Sport. 
‘De Dag van Respect wil laten zien dat inwoners van Nederland mensen zijn met verschillende culturen, verschillende ideeen, gewoonten en gebruiken. Dat is allemaal goed! Om deze diversiteit onder de aandacht te brengen worden ontmoetingen in de klas georganiseerd. De gastles wordt in de klas gebruikt als platform om meer interesse voor elkaar te krijgen: uiteindelijk leidt kennis over elkaar tot begrip voor elkaar en tot respect.’ 

In dit eerste jaar worden in de ochtend van 5 oktober door het hele land gastlessen gegeven door Bekende Nederlanders in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Voor deze dag zoekt de organisatie sporters die een gastles van 45 minuten willen geven over hun eigen ervaringen met het ontvangen van respect, het geven of juist het ontbreken ervan. De organisatie: ‘U als sportheld of heldin bent op deze dag een inspiratiebron voor de jeugd om na te denken over respect en er in hun dagelijks leven invulling aan te geven.
 
Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen wanneer u een gastles wilt geven. Dit kan zijn op een school bij u in de buurt of bijvoorbeeld uw eigen lagere school. U kunt uw suggestie aan ons doorgeven. Een handleiding voor het geven van de les en verdere informatie krijgt u in september toegestuurd.’ 

De Dag van Respect wordt georganiseerd door het Fonds Hoop voor Kinderen, in samenwerking met Plan Nederland, het Ministerie van OCW en het Ministerie van Vreemdelingenzaken en Integratie. NL Sporter ondersteunt dit initiatief. 
Voor aanmelding als gastspreker of meer informatie: 
Dag van Respect 
Postbus 5116 
1410 AC Naarden 
www.dagvanrespect.nl  
Tel: 06 50502604 
Email: info@dagvanrespect.nl  

MEDAILLEBONUS: MOOI MEEGENOMEN OF TOCH BELAST?

Het behalen van een medaille op de Olympische Spelen is voor veel sporters het belangrijkste doel. Als die medaille gehaald wordt is het natuurlijk helemaal feest. Vervolgens krijg je ook nog een medaillebonus van NOC*NSF, niet het echte doel maar een mooie blijk van waardering, toch? 
Ook de fiscus weet de medaillebonus te waarderen, helaas is dat voor de sporter minder prettig. Er moet inkomstenbelasting betaald worden vindt de fiscus. Leuk is anders, maar de wet is de wet. Alhoewel, misschien biedt diezelfde wet toch in bepaalde gevallen mogelijkheden om onder die belastingverplichting uit te komen. 
Frits Algie die in het bestuur van NL Sporter zit en in het dagelijks leven belastingadviseur is, is van mening dat in bepaalde situaties belastingbetaling geheel of gedeeltelijk voorkomen kan worden. 

In grote lijnen geldt dit voor de drie volgende situaties: 
1. 
Je hebt als sporter geen inkomsten die verband houden met de topsportbeoefening en ook geen stipendium; 
2. 
Je hebt als sporter geen inkomsten die verband houden met de topsportbeoefening, behalve het stipendium; 
3. 
Het totaal van je inkomsten die verband houden met de topsportbeoefening (incl. stipendium) is minder dan de kosten die je maakt om je sport te kunnen beoefenen. 
Voor de toppers die in de gelukkige omstandigheid verkeren dat ze een goed salaris en/of mooi sponsorbedrag ontvangen, gaat dit dus niet op. 

Heb je hier nog vragen over en/of denk je dat dit op jou van toepassing is, dan kan je Frits daar via NL Sporter over benaderen. 
Ook voor al je andere vragen kun je weer bij ons terecht. Je kunt ons telefonisch bereiken op 023 – 55 46 990 of email hetteke@nlsporter.nl