Ga naar inhoud

Nieuws - 7. page

Overbruggingsfonds topsporters

NL Sporter heeft in 2003 en 2004 onderzoek verricht naar de wenselijkheid van (en behoefte aan) een overbruggingsvoorziening voor iedere topsporter. Sander Dreesmann heeft een groot aandeel gehad in het uiteindelijk uitgebrachte rapport ‘Overbruggingsvoorziening topsporters’. Een versie van het rapport is opvraagbaar op het kantoor te Hoofddorp.

Doel van het onderzoek was het in beeld brengen van de wenselijkheid van een overbruggingsvoorziening voor alle topsporters. Daarnaast hebben we kort aandacht besteed aan de behoefte onder topsporters aan een pensioenvoorziening. Voor het gehele onderzoek geldt dat voetballers en wielrenners buiten beschouwing zijn gelaten daar er voor hen reeds een overbruggings- en pensioenvoorziening bestaat. De belangrijkste resultaten van het onderzoek hebben we hieronder samengevat.

 

Lees verder

Rechtvaardige selectiecriteria

Voordat je als sporter kunt deelnemen aan belangrijke internationale wedstrijden moet je daarvoor geselecteerd worden. De manier waarop geselecteerd wordt is voor iedere tak van sport verschillend. De toepassing van selectiecriteria mag echter niet oneerlijk of onrechtvaardig zijn. Wat zijn nu de grenzen en eisen waaraan rechtvaardige selectiecriteria moeten voldoen?

Er is een groot aantal uitspraken van de rechter in verschillende selectiezaken. Daaruit zijn een aantal eisen en kenmerken te halen, waaraan selectiecriteria in de sport moeten voldoen. Als de toepassing van selectiecriteria niet aan de eisen voldoet, wil dat nog niet zeggen dat via de rechter selectie af te dwingen is. Dit is alleen mogelijk als de selectiebeslissing absoluut niet overeenstemt met de vooraf schriftelijk vastgestelde criteria. De rechter gaat niet op de stoel van een trainer, coach of selectiecommissie zitten. Er wordt niet gekeken naar de inhoud van een selectiebeslissing, maar alleen of het besluit om iemand niet te selecteren daadwerkelijk en duidelijk onredelijk is.
In ieder geval zijn er een aantal kenmerken van, en eisen waaraan selectiecriteria en selectiebeslissingen moeten voldoen. Dit zijn:

Lees verder