Ga naar inhoud

Nieuws - 6. page

Werkgevers in de Sport, NL Sporter en NOC*NSF lanceren beroepssporters.nl 

De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS), NL Sporter en NOC*NSF hebben de website beroepssporters.nl gelanceerd. Beroepssporters.nl richt zich op sporters die inkomen ontvangen uit hun sportbeoefening en op werkgevers in de sport. Op de site is informatie over onderwerpen als inkomen, loopbaan- en opleidingsaanbod, voorbeeldcontracten, specifieke verzekeringen, pensioen gebundeld. Bij de uitwerking van beroepssporters.nl hebben de WOS, NL Sporter en NOC*NSF via intermediair Sport & Zaken ondersteuning gekregen van BMC Advies & Management. Met de lancering van beroepssporters.nl zetten partijen een nieuwe stap voorwaarts in de professionalisering van de arbeidspositie van beroepssporters in Nederland.

 

Lees verder

Gebruik portretrecht

Portretrecht
Het portretrecht is een aan de topsporter exclusief verbonden recht. Een portret is een herkenbare visuele afbeelding van een persoon, waarbij het onverschillig is op welke manier deze afbeelding is gemaakt en vastgelegd. Niet alleen een schilderij, maar ook een vakantiekiekje kan de afbeelding van een portret bevatten.

Gebruik portretrecht
Het is algemeen erkend dat jij als topsporter, omdat jij door jouw sportprestaties bekend bent geworden, een rechtens te beschermen belang hebt bij exclusieve commerciële exploitatie van jouw persoonlijkheid. Jouw eigen belang als sporter zijnde creëert hierbij een eigen recht bij de exclusieve, commerciële exploitatie van jouw naam, persoon en prestaties. Dit recht is een afgeleide van de persoonlijkheidsrechten die niet toestaan dat een ander zonder toestemming gebruik maakt van andermans persoon, persoonlijke kwaliteiten of persoonsgegevens, indien hij de ander onredelijk in zijn belang treft.

 

Lees verder

Enquete Arbeids-verhoudingen Topsport

combinatielogo

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Werkgeversorganisatie in Sport (WOS) in samenwerking met NL Sporter een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland. Dit onderzoek is uitgewerkt in het rapport ‘Een wereld te winnen, Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland’. Het onderzoek geeft inzicht in het huidige terrein van arbeidsverhoudingen rondom beroepssporters.

Dit onderzoek beoogt ook bij te dragen aan het vinden van antwoorden op de vraag hoe we de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland beter kunnen organiseren. Op basis van dit rapport heeft het Ministerie van VWS een ronde tafel sessie georganiseerd en belanghebbende partijen in de sport uitgenodigd om dieper op dit onderwerp in te gaan. Een van de conclusies van deze sessie was dat een overleggroep onder verantwoordelijkheid van de WOS en NL Sporter dient te worden samengesteld, die voor de korte termijn en de lange termijn stappen gaat zetten ter verbetering van de arbeidspositie van de top- en beroepssporters in Nederland.

Overbruggingsfonds topsporters

NL Sporter heeft in 2003 en 2004 onderzoek verricht naar de wenselijkheid van (en behoefte aan) een overbruggingsvoorziening voor iedere topsporter. Sander Dreesmann heeft een groot aandeel gehad in het uiteindelijk uitgebrachte rapport ‘Overbruggingsvoorziening topsporters’. Een versie van het rapport is opvraagbaar op het kantoor te Hoofddorp.

Doel van het onderzoek was het in beeld brengen van de wenselijkheid van een overbruggingsvoorziening voor alle topsporters. Daarnaast hebben we kort aandacht besteed aan de behoefte onder topsporters aan een pensioenvoorziening. Voor het gehele onderzoek geldt dat voetballers en wielrenners buiten beschouwing zijn gelaten daar er voor hen reeds een overbruggings- en pensioenvoorziening bestaat. De belangrijkste resultaten van het onderzoek hebben we hieronder samengevat.

 

Lees verder

Rechtvaardige selectiecriteria

Voordat je als sporter kunt deelnemen aan belangrijke internationale wedstrijden moet je daarvoor geselecteerd worden. De manier waarop geselecteerd wordt is voor iedere tak van sport verschillend. De toepassing van selectiecriteria mag echter niet oneerlijk of onrechtvaardig zijn. Wat zijn nu de grenzen en eisen waaraan rechtvaardige selectiecriteria moeten voldoen?

Er is een groot aantal uitspraken van de rechter in verschillende selectiezaken. Daaruit zijn een aantal eisen en kenmerken te halen, waaraan selectiecriteria in de sport moeten voldoen. Als de toepassing van selectiecriteria niet aan de eisen voldoet, wil dat nog niet zeggen dat via de rechter selectie af te dwingen is. Dit is alleen mogelijk als de selectiebeslissing absoluut niet overeenstemt met de vooraf schriftelijk vastgestelde criteria. De rechter gaat niet op de stoel van een trainer, coach of selectiecommissie zitten. Er wordt niet gekeken naar de inhoud van een selectiebeslissing, maar alleen of het besluit om iemand niet te selecteren daadwerkelijk en duidelijk onredelijk is.
In ieder geval zijn er een aantal kenmerken van, en eisen waaraan selectiecriteria en selectiebeslissingen moeten voldoen. Dit zijn:

Lees verder