Ga naar inhoud

Nieuws - 3. page

Tim Jenniskens toegetreden tot bestuur NL Sporter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NL Sporter is hockeyer Tim Jenniskens op voordracht van het Bestuur benoemd tot bestuurslid van de belangenorganisatie voor topsporters. NL Sporter nam afscheid van penningmeester Marijn Angenent.

NL Sporter is verheugd met de komst van oud-international Tim Jenniskens. De speler van HC Bloemendaal won met de nationale ploeg in 2012 zilver op de Olympische Spelen in Londen. Met Bloemendaal werd hij tot 3 keer toe landskampioen en won hij 2 maal de EHL. Jenniskens zal binnen het bestuur van NL Sporter de functie van penningmeester op zich nemen.

Jenniskens (1986) heeft in 2012 aan de UvA zijn master Business Studies afgerond. In datzelfde jaar richtte hij samen met Rogier Hofman de stichting Sport Helpt op. ‘Sport Helpt’ organiseert droomontmoetingen voor ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis met een topsporter van zijn/haar favoriete sport.

Op dit moment helpen meer dan 250 Olympische topsporters mee met het verwezenlijken van droomontmoetingen en zijn zowel de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde alsmede NOC*NSF nauw betrokken bij de stichting.

Begin 2015 heeft Jenniskens het bedrijf Fanbased B.V. opgericht. ‘Fanbased’ verbindt de werelden van onder andere topsport en het bedrijfsleven op unieke wijze, door middel van de overdracht van kennis en vaardigheden, inspiratie en marketing.

Tim Jenniskens: “Het is een bijzondere eer om voor een bestuursfunctie bij NL Sporter gevraagd te worden. Gedurende mijn topsportcarrière heb ik me altijd ingezet om teamgenoten en andere topsporters te ondersteunen waar mogelijk. Uit deze passie om te helpen is ook de stichting Sport Helpt ontstaan. NL Sporter is een belangenvereniging voor topsporters waar ik mij met mijn kennis en ervaring uit de topsport graag voor wil inzetten.”

Guidelines voor ondersteuning Dual Career

In het kader van het player development project van EU Athletes zijn er guidelines opgesteld nav alle input. Met deze guidelines kunnen players associations hun ondersteuning van atleten op het gebied van dual career verbeteren. Dit is een eerste aanzet, doel is om meer kennis uit te blijven wisselen en te leren van de players associations die daarin al veel stappen hebben gezet (zoals Engels rugby, voetbal en cricket en Frans rugby). Kijk hier voor de guidelines: eu-DUAL CARRER-BAT

Jaarinkomenstoets Stipendium en Kostenvergoeding staat voor de deur!

Iedereen die in 2014 een Stipendium en Kostenvergoeding heeft ontvangen is meermaals geïnformeerd over de jaarinkomenstoets. Binnenkort is het dan zover. Dan worden de sporters die gebruik hebben gemaakt van de financiële voorzieningen verzocht vóór 1 april 2015 hun aangifte inkomstenbelasting in te leveren bij het Fonds voor de Topsporter.

2014 is het eerste jaar dat het Fonds kijkt naar het jaarinkomen van de sporter. Bij de aanvraag van een Stipendium en Kostenvergoeding dient een sporter aan te geven welk jaarinkomen hij of zij verwacht te hebben. Op basis van die schatting bepaalt het Fonds of de sporter in aanmerking komt voor financiële voorzieningen. Na afloop van het kalenderjaar vraagt het Fonds de sporters die gebruik hebben gemaakt van de financiële voorzieningen inzicht te geven in het daadwerkelijke jaarinkomen over 2014. Op basis daarvan bepaalt het Fonds definitief of de sporter eventueel te veel ontvangen stipendium en/of kostenvergoeding terug dient te betalen.

Aangifte inkomstenbelasting inleveren vóór 1 april 2015 Voor deze toetsing heeft het Fonds de juiste gegevens nodig, waarbij de sporters vóór 1 april 2015 hun aangifte inkomstenbelasting in moeten dienen bij de Belastingdienst en een kopie van de aangifte in moeten te leveren bij het Fonds. In een later stadium dienen de sporters ook een kopie van hun (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting naar het Fonds te sturen.

Opnieuw stijging aantal zaken bij NL Sporter

NL Sporter, de belangenorganisatie voor topsporters, kende in 2014 opnieuw een forse stijging van het aantal behandelde zaken. Ten opzichte van het jaar ervoor kwamen maar liefst 40% meer vragen bij NL Sporter binnen. De stijging laat zien dat topsport meer dan ooit professionaliseert en vercommercialiseert. De belangen worden steeds groter in een steeds grotere wirwar van (internationale) wetten, regels en richtlijnen. Voor atleten is professionele juridische ondersteuning dan ook essentieel en het is goed om te zien dat een steeds grotere groep topsporters NL Sporter om die ondersteuning vraagt.

De meest opmerkelijke stijging deed zich voor in het aantal zaken over selectieregels. Te vaak nog ontstaat er discussie over het recht op deelname van een sporter, omdat de selectieregels vooraf niet duidelijk zijn. Daarnaast was er een opvallende toename in het aantal vragen van financiële aard. Hoe kom ik aan genoeg inkomsten om mijn sport te kunnen blijven beoefenen, maar ook wat kan ik doen om geld waar ik recht op heb van de wedstrijdorganisatie of mijn club uitbetaald te krijgen? Bij de screening van diverse contracten viel verder op dat sporters nog te vaak toezeggingen doen die ze helemaal niet na kunnen komen.

Sjoerd Hamburger, voorzitter NL Sporter: “Iedere sporter krijgt in toenemende mate te maken met contracten en regels. Van sponsorcontracten tot selectieregels. Veel issues die bij ons terecht komen zijn op te lossen met een goede atleten vertegenwoordiging. Als bonden en sporters vooraf overleggen over opkomende criteria, regels en contracten voorkom je problemen die wij vaak zien ontstaan. Een goede atletencommissie is een verantwoordelijkheid van bonden en sporters. Het komende jaar zullen wij ons dan ook weer hardmaken voor de verbetering van atletenvertegenwoordiging.”

De zaken speelden in zeer uiteenlopende takken van sport. Het hoogste aantal vragen bereikte ons vanuit de schaatssport. Verder viel op het aantal vragen uit de diverse vechtsporten (judo, taekwondo, boksen, karate), watersport en turnen.

Dual career was een belangrijk thema in 2014. NL Sporter heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden op het gebied van een overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters. Komende maanden moet helder worden wat de mogelijkheden zijn en of en zo ja hoe een en ander gefinancierd zou kunnen worden. Een goede transitie van een sportcarrière naar een nieuwe maatschappelijke carrière is iets waar NL Sporter zich hard voor maakt en ook komend jaar zullen wij ons daar voor blijven inzetten.

Matchfixing en betting: de Golden Rules voor sporters

Jonge sporters die bij de McDonald’s worden gepaaid met een gratis maaltijd en een paar spaarcenten, om vervolgens verstrikt te zitten in een web van omkoping en malafide organisaties. De verhalen over matchfixing in het voetbal en de tennissport, over grote goksyndicaten en schimmige buitenlandse organisaties zijn alom bekend. Steeds vaker worden sporters benaderd om deals te sluiten. Maar wat kan een sporter nu zelf doen om ervoor te zorgen dat hij/zij niet in de problemen komt?

NL Sporter, de Nederlandse belangenorganisatie voor sporters, gebruikt tien “Golden Rules” om te voorkomen dat sporters zich met matchfixing en betting inlaten. Deze golden rules zijn in lijn met de Code of Conduct van de internationale sportersvakbond EU Athletes. Wanneer sporters benaderd worden voor matchfixing of betting, adviseert NL Sporter als volgt:

  1. Zorg dat je de regels van je sport kent.
  2. Wed nooit op je eigen sport.
  3. Wees voorzichtig met gevoelige informatie die voor gokkers interessant is.
  4. Fixen of beïnvloeden van het natuurlijke verloop is absoluut verboden, van welk onderdeel van een wedstrijd dan ook.
  5. Meld onmiddellijk als je benaderd wordt voor mogelijke matchfixing (bijvoorbeeld bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF of bij NL Sporter).
  6. Ook mensen in je omgeving die gokken zijn een risico voor jou als sporter, wees op je hoede.
  7. Neem nooit iets aan als daar geen directe tegenprestatie tegenover staat.
  8. Doe zelf onderzoek (Google) als je door een externe partij benaderd wordt.
  9. Als je ergens over twijfelt of problemen krijgt, vraag dan direct om hulp voordat de situatie te serieus wordt.
  10. Wedstrijd beïnvloeding komt uit en de verantwoordelijken worden gezocht. Blijf daarom altijd ver van gokken en geniet van je sport.

Heel veel sporters hebben gelukkig nooit te maken met matchfixing, gokken niet en sporten met veel plezier. Maar de recente verhalen laten zien dat het in heel veel sporten wel voorkomt. Goed voorbereid zijn en weten waar je op moet letten is ontzettend belangrijk. Weten hoe een sporter zich kan wapenen tegen gokken en fixen is dan ook cruciaal.