Ga naar inhoud

Nieuws - 2. page

Verhuisbericht

Met ingang van 1 november jl. heeft NL Sporter een nieuw postadres (let op, dit is echt alleen een postadres en geen bezoekadres!) en een nieuw telefoonnummer, namelijk:

NL Sporter
Rietschans 68 – 8507
2352 BB Leiderdorp
Tel. 085-1300920

Judoka Juul Franssen wint rechtszaak van JBN

Topjudoka Juul Franssen heeft het Kort Geding dat zij had aangespannen tegen Judo Bond Nederland (JBN) gewonnen. De rechter verbood de JBN vandaag om Franssen nog langer uit te sluiten van deelname aan internationale wedstrijden. De rechter bepaalde bovendien dat Franssen met haar eigen trainers mag blijven werken. Franssen moet daarnaast weer onmiddellijk worden voorgedragen voor een A-status bij NOC*NSF. Franssen was door JBN uit het programma gezet omdat ze niet fulltime wou trainen op Papendal maar de voorkeur gaf aan haar eigen trainingsstaf in Rotterdam.

Franssen is opgelucht door de uitspraak: “Ik heb lang in onzekerheid gezeten over of ik nog wel een judo carrière had. Een carrière waar ik jarenlang alles voor opzij heb gezet. Dat ik nu mijn weg naar Tokio mag vervolgen voelt als een bevrijding. Ik ga er alles aan doen om daar voor NL een medaille te halen. Ik ben heel blij dat de rechter heeft ingezien dat het voor een topsporter essentieel is om bepaalde eigen keuzes te kunnen maken, zonder dat je daarvoor uit de selectie wordt gezet. Ik ben blij dat ik met mijn eigen trainers kan blijven werken, mijn winning team, en dat ik mijn sportcarrière kan blijven combineren met mijn opleiding.”

Hetteke Frima, juriste van NL Sporter: “Wij zijn heel blij met deze uitkomst. Niet alleen voor Franssen maar voor alle topsporters in NL is dit een hele belangrijke uitspraak. Het belang van de individuele sporter wijkt niet zomaar voor dat van het collectieve belang van de bond, dat is baanbrekend. Het geeft aan hoe belangrijk een topsport carrière is. De rechter is het met ons eens dat sporters een bepaalde mate van vrijheid moeten hebben om zelf sportieve keuzes te maken. De consequentie is dat bonden niet zonder meer deelname aan wedstrijden afhankelijk mogen stellen van voorwaarden anders dan de sportprestaties. Dat daar nu door de rechter uitspraak over is gedaan, daar zijn we heel blij om.”

Franssen gaat in gesprek met de bond om tot een maatwerkoplossing te komen en over de verdere samenwerking richting Tokio, om daar een voor beide partijen optimaal resultaat te behalen.

Juul Franssen uitgesloten van deelname toernooien

Judo Bond Nederland heeft besloten om judoka Juul Franssen uit te sluiten van deelname aan internationale wedstrijden en trainingsstages met de nationale topsportselectie. Reden is een verschil van inzicht over de te volgen route richting de Olympische Spelen van 2020. De huidige nummer 6 van de wereld, die onlangs nog goud won bij de Grand Slam van Abu Dhabi, kan door het besluit haar sport niet meer op het hoogste niveau uitoefenen. Bovendien heeft NOC*NSF op verzoek van de Judobond de A-status van Franssen beëindigd, waardoor zij geen aanspraak meer kan maken op voorzieningen die haar topsport carrière ondersteunen.

Franssen is het niet eens met het besluit van de bond en wordt daarin gesteund door NL Sporter, de organisatie die opkomt voor de belangen van topsporters. Samen met NL Sporter en advocaat Wil van Megen oriënteert zij zich op dit moment op mogelijke juridische stappen.

Franssen is erg teleurgesteld dat beide partijen er onderling niet uitgekomen zijn en in de manier waarop haar judo carrière buiten haar wil om wordt beëindigd: ”Ik wou alles op alles zetten om er in Tokyo voor Nederland bij te zijn, dat wordt mij nu afgenomen. Daar kan en wil ik me niet bij neerleggen en ik ga dan ook samen met NL Sporter en advocaat Wil van Megen kijken wat de juridische mogelijkheden zijn.”

 

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.  Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport.

Meer informatie over de bereikbaarheid van het Vertrouwenspunt en in welke gevallen je daar terecht kunt vind je hier

 

Record aantal zaken NL Sporter in 2015

NL Sporter blikt terug op 2015 en kijkt vooruit naar 2016

In 2015 heeft NL Sporter een record aantal zaken behandeld! We hebben meer tijd dan ooit besteed aan steeds ingewikkelder zaken en we boeken progressie op een aantal sleutelthema’s. We kijken uit naar 2016 en hopen dat we jullie ook dit jaar weer kunnen helpen en ondersteunen waar mogelijk.

Record aantal zaken in 2015

In 2015 heeft NL Sporter het record aantal van 90 zaken behandeld. Niet zonder reden, de belangen in de topsport worden steeds groter en er is meer behoefte aan onze ondersteuning. Bovendien neemt niet alleen het aantal zaken toe, ook de gemiddelde tijdsbesteding per zaak is fors gestegen. Veel zaken zijn behoorlijk gecompliceerd waardoor veel overleg met sporter/bond/NOC/sponsor nodig is. Feit is wel dat we in bijna alle gevallen tot een voor alle partijen goede oplossing zijn gekomen en dan is het de tijdsbesteding dubbel en dwars waard.

Maar liefst 38 zaken gingen over contracten die sporters moesten tekenen. De vraag aan NL Sporter om arbeidsovereenkomsten te screenen, sponsorovereenkomsten of topsportovereenkomsten met de bond (dit jaar o.a. binnen korfbal, shorttrack, judo, badminton en vrouwen voetbal) was daarmee opvallend hoog. Daarnaast waren er weer veel vragen over selectieregels en over (financiële) ondersteuning voor statussporters, waaronder stipendium. Ook dit jaar kwamen de meeste vragen uit de schaatssport en de judosport.

subJUDO1-superJumbo

 Sjoerd Hamburger, voorzitter NL Sporter: “Iedere sporter krijgt in toenemende mate te maken met contracten en regels. Van sponsorcontracten tot selectieregels. Het is belangrijk dat sporters daarbij goed ondersteund worden en overzicht houden in de wirwar van verplichtingen waar ze zich aan moeten houden. NL Sporter helpt om de topsporters meer duidelijkheid te geven over hun rechten en plichten en hoe dat het beste omschreven kan worden. Ons advies is altijd: laat je contract checken voordat je tekent! Gratis voor alle leden en dé manier om problemen achteraf te voorkomen.”

Naast de inhoudelijke zaken hebben we weer veel werk verzet om belangrijke topsportthema’s onder de aandacht te brengen bij bonden, politiek en andere partijen, zowel in Nederland als in Europa. In Nederland hebben we samen met NOC*NSF grote stappen gemaakt voor een Overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters en hebben we bijgedragen aan de mogelijkheid van een WW uitkering voor sporters. Daarnaast maakt NL Sporter onderdeel uit van de werkgroep Athlete Services van NOC*NSF en zetten wij ons in voor het uitbreiden en professionaliseren van atletenvertegenwoordiging binnen bonden. Zeer positief hierbij is dat een groot aantal bonden ervoor heeft gezorgd dat NL Sporter meer financiële middelen heeft gekregen om ons werk te kunnen doen, enorm waardevol!

NL Sporter kreeg in 2015 een nieuwe penningmeester: hockeyer Tim Jenniskens. Zijn expertise en vaardigheden zijn een mooie toegevoegde waarde voor ons en voor onze leden!

Tim2

Vooruitblik thema’s 2016

Voor NL Sporter komt er weer een uitdagend jaar aan. Zet de stijging van het aantal zaken en de tijdsbesteding per zaak door, welke impact heeft de wijziging van Rule 40 op de commerciële wereld rondom de Olympische Spelen, hoe ziet het financiële topsportlandschap er uit na 2016, gaan we het voor elkaar krijgen dat er een overbruggingsregeling voor topsporters komt? Vragen die we nu niet kunnen beantwoorden maar die voor ons van groot belang zijn. Niet alleen voor ons, maar voor de hele topsport zullen het uitdagende tijden worden. Op sportief gebied, maar  ook op financieel gebied. Wij zijn er klaar voor en willen onze bijdrage leveren aan een fantastisch topsportjaar 2016!

Volg ons ook op Twitter en Facebook! Via

http://www.facebook.com/nlsporter

http://www.twitter.com/nl_sporter