Ga naar inhoud

Lid worden

Leden van NL Sporter betalen maandelijks contributie, die jaarlijks via een automatische incasso wordt geïncasseerd aan het begin van het kalenderjaar. Sporters die gedurende het jaar lid worden ontvangen een factuur met het contributiebedrag dat resteert tot einde van dat kalenderjaar. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de maandelijkse bruto-inkomsten uit sport. Topsporters jonger dan 16 jaar kunnen beginnen als JUNIOR LID!

Contributietarief

Bruto inkomsten uit de sport per maand EUR 0,00 minder dan EUR 850,– EUR 850,– > EUR 2500,– meer dan EUR 2500,–
Schaal Junior
(jonger dan 16 jaar)
A B C
Maandelijkse contributie NL Sporter EUR 2,50 EUR 5,00 EUR 7,50 EUR 10,00

Let op: Sporters met een door het NOC*NSF toegekende A-, Selectie- of HP status, kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van NL Sporter!

Een talentvolle sporter jonger dan 16 jaar kan gebruik maken van het introductielidmaatschap en betaalt slechts EUR 30,00 per jaar!

Een sporter die binnen twee maanden na aanvang van zijn/haar lidmaatschap een beroep doet op NL Sporter, betaalt naast het contributietarief de volgende extra kosten:

Schaal A en junior lid : EUR 60,–
Schaal B : EUR 90,–
Schaal C : EUR 120,–

Opzegging: het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan per gewone post of per email. Contributie wordt stopgezet per einde van het jaar waarin wordt opgezegd.

Lid worden: Om lid te worden van NL Sporter moet je het onderstaande formulier volledig invullen. Check AUB je gegevens, print het formulier en stuur het per post naar: NL Sporter, Rietschans 68-8507, 2352 BB Leiderdorp.

Voornamen (voluit):

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Email Adres:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Bruto maandinkomsten uit sport:

Status NOC*NSF:

Bankrekening Nummer:

Tak van Sport:


Ja, ik sta toe dat NL Sporter mijn gegevens opslaat in haar registratiedatabase. Ik behoud het recht om vergeten te worden op elk door mij gewenst moment door een bericht te sturen naar info@nlsporter.nl. *


Ja, ik sta toe dat NL Sporter mij marketingboodschappen zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen stuurt. Op elk gewenst moment kan ik me uitschrijven van deze berichten door middel van de 'unsubscribe' link in het bericht.

*) Wij respecteren je privacy en zullen je gegevens niet delen met andere partijen.