Ga naar inhoud

Forse stijging aantal zaken bij NL Sporter in 2013

NL Sporter, de belangenorganisatie voor topsporters, kende in 2013 een forse stijging van het aantal behandelde zaken. Ten opzichte van het jaar ervoor kwamen maar liefst 20% meer vragen bij NL Sporter binnen. Groot succes werd behaald met de totstandkoming van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor topsporters die mede  is gerealiseerd door NL Sporter.

De stijging in het aantal zaken is met name toe te schrijven aan de vele vragen die topsporters hadden over hun arbeidsovereenkomst. In bijna een kwart van de gevallen ging het om sporters die daar hulp bij nodig hadden. Daarbij ging het vooral om het screenen van de contracten, maar ook om ondersteuning bij conflict over de beëindiging ervan. De stijging verbaast NL Sporter niet; de topsport professionaliseert en dat betekent ook dat steeds meer sporters een arbeidsrelatie hebben met een commercieel team, een club of sponsor. Het is dus niet verwonderlijk dat juist op dat gebied meer conflicten ontstaan en sporters om hulp of advies vragen. Dat ook de financiële belangen in de topsport steeds groter worden blijkt wel uit het feit dat maar liefst 16 % van de vragen van financiële aard waren. Met name ging het dan om sporters die niet of niet op tijd betaald kregen van hun team of club. Opvallend was verder het aantal zaken rondom selectieregels en vragen over het recht op een Status van NOC*NSF. 

 


De zaken speelden in zeer uiteenlopende takken van sport. Het hoogste aantal vragen bereikte ons vanuit de schaatssport. Verder viel op het aantal vragen uit het damesvoetbal, turnen, judo, volleybal en zwemmen.

NL Sporter heeft één rechtszaak gevoerd namens 17 judoka’s: daarin stond de vraag centraal of een sportbond haar sporters mag verplichten om in een bepaald merk pak te sporten. Het argument van de sporters dat het merk pak van invloed is op de sportprestatie en daarom een keuze zou moeten zijn van de sporters werd door de rechter aanvaard en de judoka’s werden in het gelijk gesteld.

Een groot succes in 2013 betrof de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor stipendiumsporters. In 2013 is door NOC*NSF, NL Sporter, de NOC*NSF Atletencommissie en de WOS (Werkgevers in de Sport), samen met Achmea hard gewerkt om tot een regeling te komen die sporters ondersteunt op het moment dat je je stipendium verliest door arbeidsongeschiktheid. Een unieke regeling voor topsporters, die juist in tijden van onzekerheid zekerheid biedt. Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle topsporters voor de periode dat zij een stipendium ontvangen automatisch gratis via de Arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. 

Sjoerd Hamburger, bestuurslid van NL Sporter:” Topsport is een onzeker bestaan. Bij een blessure ben je soms je gehele inkomen kwijt. Ik ben dan ook erg trots dat we het afgelopen jaar er in zijn geslaagd dit deels te ondervangen met de gratis arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle sporters met een stipendium.”