Ga naar inhoud

Aanpassing inkomenstoets per 1 januari 2016 vanwege vervallen Topsportspaarregeling

Nadat de inkomenstoets met ingang van 1 januari 2014 is gemoderniseerd, wordt de volgende stap gezet: de topsportspaarregeling vervalt. De bedoeling van deze regeling blijft overeind.

Het blijft mogelijk om bij het Fonds een aanvraag te doen om incidentele piekinkomsten vrij te stellen van de inkomenstoets:

·         Het blijft voor stipendiumgebruikers mogelijk om Prijzengeld tot een maximum van € 30.000 bruto per jaar en daarnaast Medaillebonus(sen) van bond of NOC*NSF te ontvangen, zonder dat deze vergoedingen meetellen voor de inkomenstoets van het stipendium.

o   Onder Prijzengeld wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens een onder auspiciën van de Bond of IF georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit prijzengeld moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Vergoedingen ontvangen door de Topsporter voor prestaties tijdens nationale wedstrijden of competities vallen niet onder de definitie van Prijzengeld.

Onder
Medaillebonus wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van NOC*NSF en/of Bond vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens de Olympische of Paralympische Spelen. Deze medaillebonus moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting.

·         Let op: Startgeld en Sponsorgeld zijn met ingang van 1 januari 2016 niet vrijgesteld van de inkomenstoets van het stipendium, omdat dit in de praktijk veelal geen incidentele piekinkomsten betreffen.

·         Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de voorwaarde dat de incidentele piekinkomsten (Prijzengeld en Medaillebonus) moet worden gestort op een geblokkeerde spaarrekening.

o   Het ontvangen Prijzengeld en de Medaillebonus zijn voor de stipendiumgebruiker dus vrij beschikbaar.

o   Voor sporters die in 2016 nog geld op de geblokkeerde spaarrekening hebben staan, valt dit spaargeld vrij.

·         Prijzengeld en Medaillebonus worden met ingang van 1 januari 2016 als definities opgenomen in het Uitkeringsreglement Stipendium. Het Topsportspaarreglement komt te vervallen met ingang van 1 januari.

·         Het toetsinkomen voor het stipendium wordt met ingang van 1 januari 2016 als volgt bepaald:
Verzamelinkomen van de sporter in Box 1 van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, verminderd met Prijzengeld dat in het kalenderjaar is ontvangen tot een totaalbedrag van maximaal € 30.000 bruto per jaar en verminderd met de Medaillebonus die in het kalenderjaar is ontvangen.

·         De aanpassingen worden toegepast met ingang van de inkomenstoets over het jaar 2016.

 Het Uitkeringsreglement Stipendium dat met ingang van 1 januari 2016 geldt is hier te vinden.

Disclaimer

Bovenstaande tekst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het geldende Uitkeringsreglement Stipendium. Lees daarom altijd het reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden over de gevolgen van bovenstaande wijzigingen voor jouw stipendium/inkomenstoets contact op met info@hetfonds.nl. Neem bij inhoudelijke vragen over de wijzingen contact op met athleteservices@nocnsf.nl.